KAMPANJ FÖR ÖKAD JÄMSTÄLLDHET OCH EN NY INKLUDERANDE MANSROLL

Machokulturen begränsar, istället för att omfamna alla delar av att vara människa. Med filmen Leslie Brinner som känslo-öppnare, och genom samarbeten och kreativa aktiviteter, vill vi skapa rum för en ny mansroll. 

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi skapa inspirerande sammanhang, engagerande visningar av filmen, workshops och rum för samtal. Vi riktar oss mot ungdomar, främst unga killar, genom aktiviteter i skolor, fritidsgårdar och i ungdomsgrupper. Vi kommer även arbeta med filmen för vuxna för att skapa positiva förebilder (föräldrar, lärare, poliser, fritidspedagoger, idrottsledare mfl). Filmen kan med fördel användas i arbetet hos organisationer som redan är engagerade i frågan.

Vi har redan etablerat samarbete med riksorganisationen MÄN för jämställdhet, P3 Din Gata och musik- och kulturhuset Arena 305, och vi söker nu fler som vill ta del av projektet. Vill du engagera dig genom att visa filmen?

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

MÄN

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Deras vision är en jämställd värld utan våld.

Läs mer

MARCO VEGA

Marco Vega är reklamaren och kommunikatören som bytte bana och satsade på hälsa. Idag jobbar han som föreläsare, utbildare och workshop-facilitator inom mötet mellan relationer, intimitet, kärlek, familj och normer.

Läs mer

P3 Din Gata

P3 Din Gata är en underhållningskanal inom Sveriges Radio som fokuserar på unga och deras relationer.

Läs mer

Arena 305

Arena 305 är ett musik- och kulturhus i Malmö för ungdomar mellan 15 och 25 år. Där finns scener, replokaler, dans- och inspelningsstudior, DJ-rum, filmteknik och ett café. Allt under ett tak!

Läs mer

INSPIRATION

Den 16 november 2018 arrangerades en specialvisning av Leslie Brinner på Arena 305 i Malmö. Visningen var ett samarbete mellan Doc Lounge, Arena 305 och P3 Din Gata och riktade sig till unga mellan 12-25 år. Kvällen bestod inte bara av filmvisning utan även en talkshow och livemusik från Ebrain (Malmö), DeLingo (Jönköping) och Kaleevi (Malmö)

Talkshowen var ett interaktivt samtal mellan kvällens värdar, radioprofilerna Angelika Luxander och Johannes Cakar, och publiken, samt kvällens gäster Daniel Kaleevi och vår samarbetspartner Marco Vega. Talkshowen spelades in och släpptes senare som podcast och användes som samtalsunderlag vid andra sändningar i både den lokala kanalen P3 Din gata och i rikstäckande program som Relationsradion i P3.

Kvällen var finalen på en temavecka som både Arena 305 och P3 Din Gata höll var för sig, men med ett gemensamt tema - Manlighet / Vad är manlighet?
Arena 305 engagerade ungdomar och sin personal genom olika aktiviteter och övningar under veckan. Bland annat anordnades kortfilmsmaraton, bakning, inspirationskväll med Simon Ljungman och Jonna Löfgren och övningar och workshops i ”Vad är manlighet för dig?”.

P3 Dina Gata diskuterade ämnen som manlighet, sårbarhet och känslor på olika sätt i deras olika program under hela veckan. De engagerade sina lyssnare och samlade ihop material inför talkshowen som hölls live innan filmvisningen.